Disclaimer

PRIVACY

KMG respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Als u de website alleen inziet, worden er geen gegevens van u geregistreerd. Hierbij handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u ervoor kiest uw gegevens naar KMG toe te zenden, geeft u KMG daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken. KMG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. KMG gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. U kunt uw persoonlijke gegevens laten verwijderen door dit ons te laten weten middels een e-mail

MERKEN

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van KMG b.v.. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) de naam KMG, Afterburner, Freak Out, Tango, Experience, Tropical Trip, Discovery en de daarbij behorende logo’s. Ongeautoriseerd gebruik van deze merken is strikt verboden..

AUTEURSRECHTEN

Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn eigendom van KMG b.v.. Ongeautoriseerd gebruik van deze materialen is strikt verboden.

Het is u evenwel toegestaan materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt. Aan de inhoud van deze site kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. KMG en de met haar gelieerde maatschappijen en/of haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Logo KMG